regelgeving vroeggeborenen

groots door klein te zijn

Geboorteakte

Komt een baby levenloos ter wereld? Dan kunt u als ouder bij de gemeente een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken. Het opmaken van deze akte is niet afhankelijk van de duur van de zwangerschap. De akte komt inhoudelijk overeen met een geboorteakte en wordt opgenomen in het overlijdensregister.
De akte van geboorte (levenloos) is een officiële erkenning dat het kind ter wereld is gekomen.

Van een kind dat kort na de geboorte komt te overlijden, wordt een geboorteakte opgemaakt. Dat geldt ook als het kindje overlijdt binnen de termijn van 3 dagen die geldt voor de geboorteaangifte. Er wordt dan gelijktijdig een akte van overlijden opgemaakt.

Achternaam kiezen

Ouders mogen als het om een eerstgeborene gaat, de achternaam van hun kind kiezen. Dat kan de achternaam van de vader of van de moeder zijn. Deze naamkeuze is niet bindend voor volgende kinderen.
In het geval van ongehuwde ouders kan het kindje alleen de naam van de vader krijgen, indien deze het kindje al tijdens de zwangerschap en vóór het overlijden wettelijk heeft erkend. Standaard krijgt het kindje in dit geval de achternaam van de moeder.

Samen sterk.