begrippenlijst vroeggeborenen

groots door klein te zijn

Belangrijke begrippen

Miskraam / spontane abortus

Wanneer een vrouw voor 16 weken zwangerschap bevalt van een levenloos kindje, noemt men dat een miskraam of spontane abortus, niet te verwarren met opzettelijke abortus (abortus provocatus).

Doodgeboorte

Bij een bevalling van een levenloos kindje na 16 weken zwangerschap (intra-uterien/ vruchtendood), of wanneer een kindje tijdens de bevalling overlijdt, spreekt men officieel van een doodgeboorte.

Perinatale sterfte

Dit is de term die in Nederland volgens de wet gebruikt wordt als een foetus vanaf 24 weken of als een baby in de eerste 7 dagen na de geboorte overlijdt.

Na het overlijden

Kindje achterlaten in het ziekenhuis

Een kindje geboren onder de 24 weken kan ook in het ziekenhuis worden achtergelaten. Het ziekenhuis zorgt dan meestal voor de crematie waarbij doorgaans meerdere kinderen tegelijk worden gecremeerd. De tijdsduur tussen de bevalling en de crematie varieert tussen enkele weken tot maanden. Ouders kunnen daar vaak niet bij aanwezig zijn en weten ook niet wanneer de crematie plaatsvindt. In een enkel ziekenhuis kan dat wel of wordt achteraf meegedeeld wanneer de crematie heeft plaatsgevonden.

Maceratie

Als een kindje enkele dagen overleden is, kan het huidje loslaten, het schedeltje is vaak nog zacht. Dit wordt maceratie genoemd.

Samen sterk.