rouwbegeleiding voor kinderen

vakkundig, verzorgd en vertrouwd

Rouwbegeleiding voor kinderen

Rouwbegeleiding vormt de rode draad bij Melange. Wij ondersteunen, als u dat wenst, het hele gezin voor, tijdens en na de uitvaart.
Kinderen reageren in iedere levensfase anders op verdriet en verlies. Veiligheid, vertrouwen en liefdevolle aandacht zijn voor ieder kind belangrijk. Het komt voor dat kinderen ander gedrag gaan vertonen dan u van hen bent gewend. Sommige kinderen zijn erg nieuwsgierig naar de dood, en willen van alles weten over wat er na het overlijden gebeurt met het lichaam. Andere kinderen trekken zich terug of worden angstig.
Melange heeft oog voor de vragen en emoties die bij kinderen opkomen rond een overlijden. We reiken ouders methodieken en praktische tips aan die het verwerken van verlies ondersteunen, afgestemd op de leeftijd, het gedrag en de persoonlijke ontwikkeling van het kind. De ervaring leert dat ruimte bieden voor spel kinderen kan helpen om het verdriet te verwerken.

De rol van kinderen bij de afscheidsceremonie

Zelf afscheid nemen van een dierbare blijkt voor kinderen een belangrijke stap in de rouwverwerking. Het geeft kinderen vaak een goed gevoel om iets te kunnen doen voor de overledene. Daarom krijgen zij tegenwoordig steeds vaker een eigen rol tijdens de uitvaartceremonie, eventueel samen met roertjes of zusjes.
Melange heeft een jarenlange ervaring met het begeleiden van kinderen rond een uitvaart, en draagt graag suggesties aan, passend bij de leeftijd en de wensen van het kind.
Melange kan desgewenst ook een kindercondoleance verzorgen, waarbij betrokken kinderen ontspannen, op hun eigen manier, afscheid nemen van een dierbare. Zonder dat ouders daarbij zijn, maar uiteraard onder deskundige begeleiding van onze professionals.

Kindercondoleance

Melange kan desgewenst ook een kindercondoleance verzorgen, waarbij betrokken kinderen ontspannen, op hun eigen manier, afscheid nemen van een dierbare. Zonder dat ouders daarbij zijn, maar uiteraard onder deskundige begeleiding van onze professionals.

WIST U DAT...

Melange uitvaartbegeleiding ook voorlichting geeft in de klas? Neem gerust contact op voor meer informatie.