uitvaartbegeleiding kinderen

vakkundig, verzorgd en vertrouwd

Melange uitvaartbegeleiding

Melange uitvaartbegeleiding heeft veel ervaring in het begeleiden van de uitvaart van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Wij kunnen alle praktische zaken voor, tijdens en na de uitvaart voor u verzorgen. Daarnaast kunnen wij u begeleiden en ondersteunen bij het vormgeven van het afscheid.
Uw wensen vormen het uitgangspunt voor een persoonlijke, op maat gesneden uitvaart.
Onze diensten worden door elke uitvaartverzekering vergoed.

Het afscheid

Een uitvaart hoeft gelukkig niet in een paar uur te worden geregeld. Het is een proces, waarbij Melange dagelijks ondersteuning en begeleiding biedt. Het enige dat op de eerste dag besloten moet worden, is of u kiest voor begraven of cremeren. Daarna begeleiden we u stap voor stap bij alle keuzes, zodat het afscheid helemaal aansluit bij uw wensen.
Sommige ouders kiezen voor een lied om samen te zingen, of voor een klein optreden van een broertje of zusje, vriendje of vriendinnetje, eventueel met instrument.
Als u daar prijs op stelt, kan een deskundig ritueelbegeleider van Melange een verhaal vertellen over bijzondere momenten uit het leven van uw kind. Het afscheid kan plaatsvinden in een aula of kerk, maar u kunt ook kiezen voor een alternatieve locatie of een bijeenkomst thuis.


Als u weet dat uw kind komt te overlijden

Soms weten ouders al enige tijd dat hun kind zal gaan sterven. Dat biedt de mogelijkheid om het afscheid zorgvuldig voor te bereiden. Melange geeft alle ruimte om persoonlijk kennis te maken, uw ideeën te bespreken en vragen te beantwoorden. Indien een kennismakingsgesprek niet direct mogelijk is, kunnen wij u ook telefonisch, schriftelijk, of via e-mail informatie geven.


Rouwbegeleiding voor kinderen

Rouwbegeleiding vormt de rode draad bij Melange. Wij ondersteunen, als u dat wenst, het hele gezin voor, tijdens en na de uitvaart.
Kinderen reageren in iedere levensfase anders op verdriet en verlies. Veiligheid, vertrouwen en liefdevolle aandacht zijn voor ieder kind belangrijk. Het komt voor dat kinderen ander gedrag gaan vertonen dan u van hen bent gewend. Sommige kinderen zijn erg nieuwsgierig naar de dood, en willen van alles weten over wat er na het overlijden gebeurt met het lichaam. Andere kinderen trekken zich terug of worden angstig.
Melange heeft oog voor de vragen en emoties die bij kinderen opkomen rond een overlijden. We reiken ouders methodieken en praktische tips aan die het verwerken van verlies ondersteunen, afgestemd op de leeftijd, het gedrag en de persoonlijke ontwikkeling van het kind. De ervaring leert dat ruimte bieden voor spel kinderen kan helpen om het verdriet te verwerken.

WIST U DAT...

Melange uitvaartbegeleiding ook voorlichting geeft in de klas? Neem gerust contact op voor meer informatie.

De rol van kinderen bij de afscheidsceremonie

Zelf afscheid nemen van een dierbare blijkt voor kinderen een belangrijke stap in de rouwverwerking. Het geeft kinderen vaak een goed gevoel om iets te kunnen doen voor de overledene. Daarom krijgen zij tegenwoordig steeds vaker een eigen rol tijdens de uitvaartceremonie, eventueel samen met roertjes of zusjes. Melange draagt graag suggesties aan, passend bij de leeftijd en de wensen van het kind.

Kindercondoleance

Melange kan desgewenst ook een kindercondoleance verzorgen, waarbij betrokken kinderen ontspannen, op hun eigen manier, afscheid nemen van een dierbare. Zonder dat ouders daarbij zijn, maar uiteraard onder deskundige begeleiding van onze professionals.


Thuis opbaren

Het opbaren kan en mag in een eigen kamer in huis, in het eigen bed, de Maxi-Cosi, of de box. Melange draagt zorg voor de juiste koeling.
Thuis opbaren heeft als voordeel dat ouders in een vertrouwde omgeving bij hun kind kunnen zijn, op ieder moment van de dag. Ook eventuele broertjes of zusjes krijgen de kans, als ze daar om vragen, in de kamer te spelen waar hun broer(-tje) of zus(-je) ligt.

Opbaren in een rouwcentrum

U kunt ook kiezen voor opbaring in een rouwcentrum, of in een speciale 24-uurs kamer, waarvan u zelf een sleutel krijgt.


Begraven

Particulier graf

U kunt een graf kopen, of huren. In een graf kunnen twee of drie overledenen begraven worden die familie van elkaar zijn. Het graf staat op naam van de zogeheten ’rechthebbende’. De rechthebbende bepaalt wie er in het graf begraven mogen worden. De looptijd van het contract voor een gehuurd graf kan per gemeente verschillen, maar is doorgaans 20 of 30 jaar, en kan vaak nog verlengd worden.

Algemeen graf

In een algemeen graf kunnen overledenen begraven worden die geen familie van elkaar zijn. De looptijd van het huurcontract is tien jaar (de wettelijke termijn voor grafrust), en die looptijd kan niet worden verlengd. Bovendien is het niet mogelijk zelf een plek uit te zoeken. Omdat de plek van het graf wordt gedeeld met het aantal personen dat er begraven ligt, heeft dat gevolgen voor de inscriptie op de grafsteen.

Natuurgraf

De laatste jaren worden in Nederland steeds meer natuurbegraafplaatsen ingericht, op landgoederen en in natuurgebieden. Vaak mag je zelf een plekje uitkiezen. Na de begrafenis wordt de bovenste laag van de grond zo teruggeplaatst dat de natuur zich snel herstelt. Het graf wordt meestal afgedekt met een houten plaat die snel vergaat. Nabestaanden krijgen GPS-coördinaten mee zodat zij het graf weer kunnen terugvinden. Het is ook mogelijk om een monument van natuurlijk materiaal te plaatsen.
Bij de meeste natuurbegraafplaatsen kunnen de grafrechten voor eeuwig worden afgekocht. Klik hier voor een overzicht van alle natuurbegraafplaatsen in Nederland.

Cremeren

Het afscheid

Indien u er de voorkeur aan geeft dat uw kind wordt gecremeerd, kunt u zelf bepalen in welk crematorium de crematie dient plaats te vinden. Er gelden geen wettelijke beperkingen. De plechtigheid kan geheel naar uw persoonlijke wensen worden ingevuld. De meeste crematoria hanteren een vaste tijd (gebruikelijk is 1,5 uur) voor de uitvaartdienst en samenkomst in de koffiekamer, voor een aansluitende condoleance. Het is altijd mogelijk om meer tijd te reserveren. Deze keuze brengt wel extra kosten met zich mee.

Asbestemming

Er zijn veel mogelijkheden om as een bestemming te geven. Verstrooiing op een strooiveld van het crematorium gebeurt veel, maar ook verstrooiing op zee, vanuit een vliegtuig of vanaf een schip is mogelijk. Verstrooien op een andere dierbare locatie is ook mogelijk, indien er vooraf officieel toestemming is gegeven door de eigenaar van de grond.
Naast verstrooiing is het mogelijk (een gedeelte van) de as anders te bestemmen. Zo zijn er speciale herinneringsobjecten of sieraden te koop waarin u een beetje as kunt bewaren.
Een andere mogelijkheid is het bij laten zetten in een urnenmuur (columbarium), in urnentuin of een urnengraf. Een urn mag worden bijgezet in een bestaand graf als daar nog plaats is. De urn geldt in dat geval als een begraven persoon.