afscheid vroeggeborenen

vakkundig, verzorgd en vertrouwd

Melange rouwbegeleiding

Als een kind overlijdt tijdens de zwangerschap, rond de bevalling of kort daarna, vallen alle emoties van het begin en het einde van het leven samen. Ook als een gewenste zwangerschap voortijdig wordt afgebroken, bijvoorbeeld als prenatale diagnostiek uitwijst dat het ongeboren kind een ernstige afwijking heeft, gaan plotseling alle toekomstverwachtingen verloren.
Melange begeleidt u bij het afscheid nemen en de rouwverwerking, met professionele kennis en persoonlijke aandacht. De inbreng en wensen van de ouders staan bij ons centraal.
Onze diensten worden door elke uitvaartverzekering vergoed.

Keuzes

Bij het afscheid nemen van een vroeggeborene moeten opeens allerlei beslissingen worden genomen: begraven, cremeren of – dit is mogelijk onder de 24 weken zwangerschap - een kind achterlaten in het ziekenhuis.
Melange uitvaartbegeleiding biedt vanaf het eerste moment dagelijks ondersteuning met praktische hulp en advies, zodat ouders afscheid kunnen nemen van hun kind op een manier die bij ze past. Thuis, in kleine kring, of in een groter gezelschap, met een plechtigheid, ceremonie of ritueel.
Vier tot zes weken na het afscheid nemen we contact op om met u terug te blikken. Was het naar wens, hoe gaat het nu en wat is er nog nodig?
Onze diensten worden door elke uitvaartverzekering vergoed. Soms kan er gebruik worden gemaakt van een coulanceregeling van uw lopende uitvaartverzekering.

Kind achterlaten in het ziekenhuis

Een kind dat wordt geboren onder de 24 weken mag in het ziekenhuis worden achtergelaten. Het ziekenhuis zorgt in dat geval meestal voor de crematie, waarbij doorgaans meerdere kinderen tegelijk worden gecremeerd. De tijdsduur tussen de bevalling en de crematie varieert van enkele weken tot maanden. Ouders kunnen vaak niet bij de crematie aanwezig zijn en weten ook niet wanneer deze plaatsvindt. In een enkel ziekenhuis kunt u wel bij de crematie aanwezig zijn, of wordt achteraf meegedeeld wanneer de crematie heeft plaatsgevonden.


De baby- of foetusuitvaart

Bij een zwangerschap die voortijdig eindigt, begeleidt Melange bij het afscheid nemen en bij de rouwverwerking, met professionele kennis en persoonlijke aandacht. De inbreng en wensen van de ouders staan bij ons centraal. Voor een afscheidsdienst van uw foetus of baby kunt u kiezen voor een samenkomst thuis, in kleine kring. Als u uw verlies wilt delen in een groter gezelschap, met een uitvaartplechtigheid, een ceremonie of een ritueel, kunnen wij dit ook voor u verzorgen.

Vervoer

Een overleden kind mag met eigen auto worden vervoerd, mits de ouders van het ziekenhuis een verklaring meekrijgen van overdracht van de foetus aan de bestuurder van het voertuig. Dit is noodzakelijk voor het geval dat zich onderweg calamiteiten voordoen.


Zachte verzorging

Een paar dagen na het overlijden kan het huidje van het kind loslaten. Dit wordt maceratie genoemd. De schedel is vaak nog zacht. Een overleden kind kan worden gekleed in speciaal ontworpen kleertjes die rekening houden met de tere huid.
Als het kind nog heel klein is, kunt u het omhullen in een speciale wikkeldoek of zacht mandje.

Opbaren

Ouders vertellen ons regelmatig dat zij het waardevol vinden om zo lang mogelijk samen te kunnen zijn met hun kind. Het is mogelijk om het overleden kind thuis op te baren. Het kind kan gekoeld worden met een koelmatras.
U kunt ook kiezen voor een zogenaamde wateropbaring, waarbij het vroeggeboren kind in een bakje water wordt gelegd en daarna wordt gekoeld. U kunt dit zelf thuis doen.


Begraven of cremeren

De wet op lijkbezorging is van toepassing bij het overlijden van een kind vanaf 24 weken zwangerschap. De burgerlijke stand van de gemeente waar de bevalling plaatsvindt, geeft een schriftelijk ‘verlof tot begraven of cremeren’.
Na een zwangerschap die korter heeft geduurd dan 24 weken, kunnen ouders zelf bepalen hoe ze afscheid willen nemen. Een begrafenis of crematie is niet verplicht volgens de wet, want het kind is wettelijk gezien niet levensvatbaar. Als u uw kind wel wilt laten begraven of cremeren, is een verklaring van levenloze geboorte nodig van de arts. Het kind hoeft niet perse in een kistje te worden begraven of gecremeerd, u mag ook een rieten mandje gebruiken, of iets dat u zelf heeft gemaakt. Melange kan u adviseren over de mogelijkheden.


Geboorteakte

Komt een baby levenloos ter wereld? Dan kunt u als ouder bij de gemeente een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken. Het opmaken van deze akte is niet afhankelijk van de duur van de zwangerschap. De akte komt inhoudelijk overeen met een geboorteakte en wordt opgenomen in het overlijdensregister.
De akte van geboorte (levenloos) is een officiële erkenning dat het kind ter wereld is gekomen. Van een kind dat kort na de geboorte komt te overlijden, wordt een geboorteakte opgemaakt. Dat geldt ook als het kind overlijdt binnen de termijn van 3 dagen die geldt voor de geboorteaangifte. Er wordt dan gelijktijdig een akte van overlijden opgemaakt.

Achternaam kiezen

Ouders mogen, als het om een eerstgeborene gaat, de achternaam van hun kind kiezen. Dat kan de achternaam van de vader of van de moeder zijn. Deze naamkeuze is niet bindend voor volgende kinderen.
In het geval van ongehuwde ouders kan het kind alleen de naam van de vader krijgen, indien deze het kind al tijdens de zwangerschap en vóór het overlijden wettelijk heeft erkend. Standaard krijgt het kind in dit geval de achternaam van de moeder.

Opname van uw levenloos geboren kind in Basisregistratie Personen

Sinds 2018 kunnen kinderen die levenloos worden geboren, worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Ouders kunnen hiertoe een verzoek indienen bij de gemeente van hun woonplaats, ook als het kind lang geleden geboren werd, en ongeacht de duur van de zwangerschap. Deze registratie is niet verplicht. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.