nuttige adresen uitvaart volwassenen

tussen gevoel en verstand

Rouw

Landelijk Steunpunt Rouw

Voor nabestaanden biedt dit steunpunt een luisterend oor en geeft informatie en advies. Het steunpunt geeft ook informatie over professionele rouwondersteuning in uw regio.

www.landelijksteunpuntrouw.nl

Praktijk voor Rouw en Verlies

Werken aan rouw is werken aan het goed leren omgaan met dood en verlies. Om het als het ware in te passen in ons leven dat verder gaat. Zodat het geen belemmering vormt voor het groeien naar een volwassen en evenwichtig bestaan.

www.praktijkrouwenverlies.nl

Verlies

Stichting Parelmoer

De stichting biedt ondersteuning in het omgaan met de dood aan mensen met een verstandelijke beperking en/of sociaal-emotionele ontwikkelingsstoornis. De materialen van Stichting Parelmoer kunnen worden ingezet om de communicatie en de sociale vaardigheden uit te breiden en zijn geschikt voor familie en voor hulpverleners. Op de website kunt u de brochure ‘Kun je uit de hemel vallen’ downloaden, met informatie over de beleving van de dood en rouwverwerking door mensen met een verstandelijke beperking.

www.stichtingparelmoer.nl

Landelijke Kennis Netwerk Gehandicaptenzorg

Kennisplein voor zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg

www.lkng.nl

De dood kun je geen plekje geven. De liefde wel.