rouwbegeleiding volwassenen

vakkundig, verzorgd en vertrouwd

Begeleiding van nabestaanden

Melange is gespecialiseerd in het begeleiden van nabestaanden die voor, tijdens en na de uitvaart extra zorg behoeven.
Denk bijvoorbeeld aan nabestaanden die lijden aan dementie of Alzheimer, mensen met een verstandelijke beperking of met een diagnose in het autisme-spectrum. In alle rust kijken wij wat zij nodig hebben en aankunnen voor, tijdens en na de ceremonie.

Begeleiding van kinderen

Ook voor kinderen kan het meebeleven van de uitvaart helpen om rustig het verlies te verwerken. Melange draagt graag suggesties aan om kinderen te betrekken bij de uitvaart. Het is bijvoorbeeld mogelijk om ze de kist te laten beschilderen, of ze te laten helpen bij het sluiten van de kist.