rouwbegeleiding uitvaart kinderen

tussen loslaten en verbinden

Als u weet dat uw kind komt te overlijden

Soms weten ouders al enige tijd dat hun kind zal gaan sterven. Dat biedt temidden van het verdriet de mogelijkheid om het afscheid zorgvuldig voor te bereiden.

Melange junior geeft alle ruimte om persoonlijk kennis te maken, uw ideeën te bespreken en vragen te beantwoorden. Indien een kennismakingsgesprek niet direct mogelijk is, kunnen wij u ook telefonisch, schriftelijk, of via e-mail informatie geven.

Rouwbegeleiding vormt de rode draad bij Melange junior. Wij ondersteunen, als u dat wenst, het hele gezin voor, tijdens en na de uitvaart. Afhankelijk van de leeftijd en de wensen van het kind kan hij of zij hier bij betrokken worden, eventueel samen met broertjes en zusjes.

Rouwbegeleiding voor kinderen

Zelf afscheid nemen van een dierbare blijkt voor kinderen een belangrijke stap in de rouwverwerking. Melange junior heeft een jarenlange ervaring met het begeleiden van kinderen rond een uitvaart.

Kinderen reageren in iedere levensfase anders op verdriet en verlies. Veiligheid, vertrouwen en liefdevolle aandacht zijn voor ieder kind belangrijk. Het kan gebeuren dat kinderen ander gedrag gaan vertonen dan u van hen bent gewend. Sommige kinderen zijn erg nieuwsgierig naar de dood, en willen van alles weten over wat er na het overlijden gebeurt met het lichaam. Andere kinderen trekken zich terug of worden angstig.

Melange Junior heeft oog voor de vragen en emoties die bij kinderen opkomen rond een overlijden. We reiken ouders methodieken en praktische tips aan die het verwerken van verlies ondersteunen, afgestemd op de leeftijd, het gedrag en de persoonlijke ontwikkeling van het kind. De ervaring leert dat ruimte bieden voor spel kinderen kan helpen om het verdriet te verwerken.

Het geeft kinderen vaak een goed gevoel om iets te kunnen doen voor de overledene. Daarom krijgen krijgen zij steeds meer een eigen rol tijdens de uitvaartceremonie. Melange draagt graag suggesties aan om kinderen te betrekken bij het afscheid. Het is bijvoorbeeld mogelijk om ze de kist te laten beschilderen, een kaarsje te laten aansteken, of ze te laten helpen bij het sluiten van de kist.

Peuter en kleuter

Een peuter of kleuter die naar de crèche of de basisschool gaat, heeft al een eigen vriendenkring. Daarom kan het belangrijk zijn om school, crèche en verenigingen waar een kind lid van is bij het afscheid te betrekken. Soms wordt er op school een plekje ingericht voor klasgenootjes die verdrietig zijn. Zij kunnen daar een tekening of werkje neerleggen, en even stil staan bij wie hun vriendje was. De tekeningen en werkjes van de leerlingen kunnen eventueel ook een plaats krijgen tijdens het afscheidsmoment.

Jongeren

Jongeren hebben vaak veel contacten met leeftijdsgenoten, in hun directe omgeving of via sociale media. Het kan waardevol zijn om kennissen en vrienden buiten de directe familiekring bij het afscheid te betrekken. Zo kan bijvoorbeeld gekozen worden om de uitvaart in beperkte kring te laten plaatsvinden, en na enige tijd een samenzijn met leeftijdgenoten te organiseren.

De dood kun je geen plekje geven. De liefde wel.