ritueelbegeleiding

tussen alles wat kan en mag

Ritueelbegeleiding

Wereldwijd worden bij afscheidsceremonies symbolen en rituelen gebruikt om het leven van de overledene te gedenken en te eren. Het uitvoeren en bijwonen van rituele handelingen geeft vorm en betekenis aan het afscheid, en draagt bij aan het verwerken van het verlies.

Van oudsher vinden nabestaanden steun en troost in rituelen en gebruiken die passen binnen religieuze en levensbeschouwelijke stromingen. Ook buiten culturele en religieuze tradities zoeken mensen steeds meer naar unieke rituelen die het leven en het karakter van de overledene symboliseren.

Het deelnemen aan rituelen kan het gevoel van samenzijn versterken, troost bieden en bijdragen aan zingeving.

Antoinette Steenbeek

Antoinette Steenbeek is professioneel ritueelbegeleider en kan u helpen om symbooltaal en rituele handelingen te integreren in de afscheidsceremonie.

In een persoonlijk gesprek, bij u thuis of op een door u gekozen locatie, neemt Antoinette met u de levensloop van de overledene door. Bijzondere gebeurtenissen in zijn of haar leven, persoonlijke eigenschappen of geliefde bezigheden kunnen worden vertaald naar rituele handelingen binnen de ceremonie.

Binnen een ritueel afscheid kunnen u, uw naasten en andere nabestaanden, als u dat wilt, een actieve rol spelen. Er is veel mogelijk om van het afscheid een sfeervol samenzijn te maken. Met gebruikmaking van woorden, beelden, muziek of dans kunt u persoonlijke herinneringen aan uw dierbare delen met de aanwezigen, op een plechtige, traditionele of juist vrije manier. Antoinette Steenbeek staat u graag terzijde tijdens het hele proces.

Samen sterk.