uitvaart begeleiding bij complex gedrag

tussen kwetsbaarheid en kracht

Begeleiding bij complex gedrag

Iedereen krijgt vroeg of laat in het leven te maken met het afscheid van een dierbare. Voor mensen met een verstandelijke beperking, gedragsproblemen of een psychiatrische stoornis kan een overlijden extra belastend zijn. Denk bijvoorbeeld aan nabestaanden die lijden aan dementie of Alzheimer, mensen met een verstandelijke beperking of met een diagnose in het autisme-spectrum.

Soms hebben zij moeite te begrijpen wat er gebeurt, of voelen zich overvraagd of overspoeld door emoties. Voor de omgeving is het soms zoeken naar de juiste balans tussen de zorg voor de kwetsbare naaste, en de ruimte vinden voor het eigen verlies. Een deskundige en persoonlijke begeleiding voor, tijdens en na de uitvaart kan steun en vertrouwen geven. Want op eigen wijze afscheid nemen van een dierbare draagt bij aan een goede rouwverwerking.

Antoinette Steenbeek volgde na haar studie maatschappelijk werk en dienstverlening een post-HBO-opleiding rouw- en verlieskunde. Zij is professioneel coach voor mensen met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek die begeleiding behoeven rond een uitvaart. Samen met hen bekijkt ze wat er nodig is om afscheid te kunnen nemen, en reikt praktische oplossingen aan die aansluiten bij de individuele wensen en mogelijkheden.

Samen het ontbrekende passend maken

Soms veroorzaken complexe familieverhoudingen spanning rond een uitvaart. Bijvoorbeeld als een scheiding of familieruzie voor verwijdering heeft gezorgd tussen nabestaanden. Of als de overledene is omgekomen bij een misdrijf.

Het komt ook voor dat nabestaanden het niet eens kunnen worden over het al dan niet begraven of cremeren, of over de opzet van het afscheid. Soms vereisen cultuurverschillen in de familie een bijzondere aanpak.

Melange heeft een schat aan ervaring met uitvaarten waarbij een harmonieuze oplossing nodig is voor tegengestelde belangen, emoties en wensen. Antoinette Steenbeek is SCHIP-behandelaar en mediator, en gediplomeerd ritueelbegeleider.

Vakkundig en met tact inventariseert zij de behoeften van de verschillende nabestaanden. Zij coacht en adviseert bij het samenstellen van een persoonlijk draaiboek voor de uitvaart, waarin iedereen een natuurlijke rol kan vinden. Zodat ook in complexe omstandigheden kan worden teruggekeken op een waardevol afscheid.

bloem in knop
bloem in knop schaduw

Melange is een dementievriendelijke organisatie. Wij bieden een veilige omgeving voor álle klanten en bezoekers, ook als zij dementie hebben. Wij weten hoe wij mensen met dementie het beste kunnen benaderen.

Melange Junior, begeleiding bij overlijden mensen met COMPLEX GEDRAG

Waardevol afscheid nemen.