uitvaartbegeleiding

vakkundig, verzorgd en vertrouwd

Melange uitvaartbegeleiding

Melange uitvaartbegeleiding begeleidt u voor, tijdens en na de uitvaart van uw dierbare.

Wij kunnen alle praktische zaken voor u verzorgen, van het drukwerk, de laatste verzorging en de opbaring, tot het vervoer, de uitvaart en alle wettelijk vereiste administratieve handelingen.

Daarnaast kunnen wij u begeleiden en ondersteunen bij het vormgeven van het afscheid. Uw wensen vormen het uitgangspunt voor een persoonlijke, op maat gesneden uitvaart.

Als u extra zorg behoeft

Melange uitvaartbegeleiding is er voor iedereen: vroeggeborenen, baby’s, kinderen, jongeren en volwassenen. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van nabestaanden die extra zorg behoeven, zoals mensen die kampen met een verstandelijke beperking, met gedragsproblemen of met een psychische problematiek. Onze diensten worden door elke uitvaartverzekering vergoed.

Als er tegengestelde belangen spelen

Melange heeft een schat aan ervaring met uitvaarten waarbij een harmonieuze oplossing nodig is voor tegengestelde belangen, emoties en wensen.
Soms veroorzaken verstoorde familieverhoudingen spanning rond een uitvaart. Bijvoorbeeld als een scheiding of familieruzie voor verwijdering heeft gezorgd tussen nabestaanden. Of als de overledene is omgekomen door een niet-natuurlijke dood.
Het komt ook voor dat nabestaanden het niet eens kunnen worden over het al dan niet begraven of cremeren, of over de opzet van het afscheid. En in sommige gevallen vereisen cultuurverschillen in de familie een bijzondere aanpak.

Vakkundig en met tact inventariseren wij de behoeften van de verschillende nabestaanden. Wij coachen en adviseren bij het samenstellen van een persoonlijk draaiboek voor de uitvaart, waarin iedereen een natuurlijke rol kan vinden. Zodat ook in complexe omstandigheden kan worden teruggekeken op een waardevol afscheid.

Melange École
trainingen en workshops voor professionals

Melange École biedt vakinhoudelijke trainingen en workshops voor uitvaartprofessionals, ritueelbegeleiders, mantelzorgers en professionals in de ouderzorg.

In de eendaagse of tweedaagse training ‘Wieg vol tranen’ geven wij u handvaten bij de begeleiding van mensen die afscheid nemen van vroeggeborenen, baby’s en peuters. Daarbij besteden we ook aandacht aan uw behoeften en emoties als professional.

De tweedaagse training ‘Frequentie bij dementie’ verdiept uw kennis over de behoeften en mogelijkheden mensen met dementie, wanneer zij afscheid moeten nemen van een dierbare. In de training geven wij u handvaten voor het vormgeven van een passend afscheid, waarbij de nabestaande met dementie een eigen rol kan vinden. Ook de ondersteuning van de omgeving van de persoon met dementie komt aan bod.

De opgedane kennis uit de verschillende trainingen kunt u direct toepassen in uw professionele praktijk of tijdens uw dagelijks leven als mantelzorger.

WIST U DAT...

Nabestaanden maken vaak gebruik van de diensten van de uitvaartondernemer die is gekoppeld aan de uitvaartverzekering van het gezin, bijvoorbeeld Dela en Monuta. Let op: dit is niet verplicht. Als verzekerde heeft u de vrije keuze welke uitvaartonderneming de uitvaart gaat verzorgen.

WIST U DAT...

Melange uitvaartbegeleiding is een dementievriendelijke organisatie. Wij bieden een veilige omgeving voor álle klanten en bezoekers, ook als zij dementie hebben.